kontakt
O nas
Małe Elektrownie Wodne
Współpraca
Kontakt
 
 

[O nas]

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. rozpoczęły działalnośœć w lutym 2007 roku.

Obszar działalności Spółki to :

 • doradztwo w zakresie inwestycji i zarządzania Małymi Elektrowniami Wodnymi
 • projektowanie w zakresie budownictwa hydrotechnicznego i hydroenergetyki
 • przygotowanie dokumentacji do etapu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
 • deweloper/projektant projektów energetyki wodnej
 • prowadzenie projektów MEW na każdym etapie inwestycji
 • projektowanie w zakresie budownictwa wodnego
 • projektowanie wałów przeciwpowodziowych
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budownictwem wodnym
 • prowadzenie procedur administracyjnych w zakresie prawa śœrodowiskowego
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • ekspertyzy budowlane
 • ekspertyzy energetyczne
 • ocena stanu technicznego turbin wodnych
 • badania sprawnośœciowe turbin wodnych
 • analizy ekonomiczne

Prowadzimy działalnoœść deweloperską związaną z przygotowaniem projektów budowy MEW oraz doprowadzeniem do ich realizacji. Pozyskujemy lokalizacje pod budowę Małych Elektrowni Wodnych. Zajmujemy się prowadzeniem projektów na każdym etapie od stworzenia koncepcji wstępnej i programowo-przestrzennej, poprzez operat i pozwolenie wodno prawne, przygotowanie projektu budowlanego, projekty wykonawcze, uzyskanie decyzji œśrodowiskowej oraz pozwolenia na budowę aż do montażu finansowego i budowy inwestycji. Spółka może również uczestniczyć w roli koinwestora w projektach MEW posiadających pozwolenie wodno-prawne lub pozwolenie na budowę.

Ten zakres usług oferujemy również dla inwestorów zewnętrznych posiadających własne lokalizacje pod budowę Małych Elektrowni Wodnych. ŚŒwiadczymy również usługi w zakresie projektowania przepławek na istniejących piętrzeniach i pozyskiwania finansowanie na ten cel. Wykonujemy szeroki wachlarz usług projektowych w zakresie budownictwa wodnego, jak również wykonujemy dokumentacje niezbędną do prowadzenia procedur administracyjnych związanych z budownictwem wodnym i elektrowniami wodnymi jak np. operaty wodno prawne, raporty oddziaływania na œśrodowisko, ekspertyzy techniczne.Zakres świadczonych usług :

 • koncepcje programowo przestrzenne
 • operaty wodno prawne
 • instrukcje gospodarowania wodą
 • projekty budowlane do pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze
 • projekty remontów urządzeń wodnych
 • dokumentacja do Karty przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji śœrodowiskowej
 • raporty oddziaływania œśrodowisko
 • wykonywanie przekrojów geodezyjnych
 • projekty przepławek
 • badania sprawnośœciowe turbin wodnych
 • badania przepływu wody
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i potencjału energetycznego obiektu hydrotechnicznego
 • badania wytrzymałośœciowe
 • badania stanu technicznego turbin
 • analizy ekonomiczne
 • dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na œśrodowiska
 • ofertowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • prowadzenie procedur administracyjnych

Zespół EWZ tworzy wykwalifikowana kadra inżynierów posiadająca duże dośœwiadczenie w projektowaniu małych elektrowni wodnych i urządzeń wodnych. W wykonywanych dokumentacjach projektowych wykorzystujemy różne technologie turbin wodnych, dostosowanych optymalnie do miejsca lokalizacji elektrowni wodnych. Współpracujemy z producentami turbin w Polsce i Europie / turbiny śmigłowe oraz œślimakowe /. Posiadamy możliwośœci pozyskania finansowania na realizację projektów hydroenergetycznych. Możemy nawiązać współpracę w zakresie finansowania na zasadzie udziałowca w przedsięwzięciu na etapie projektu posiadającego minimum decyzję œśrodowiskową . Istnieje również możliwoœść uczestniczenia w projektach na wczeœśniejszym etapie realizacji w lokalizacjach przy istniejących już piętrzeniach .

Wykonujemy również w zakresie budownictwa wodnego dla nowych inwestycji, jak również w zakresie remontowym:

 • studia wykonalnośœci
 • koncepcje programowo – przestrzenne
 • dokumentację œśrodowiskową
 • operaty wodno prawne
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze

Do grona naszych klientów zaliczamy:

 • Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Osoby i firmy prywatne
 
 
Początek strony