O nas

     Firma  Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. powstała w 2007 roku, jako firma deweloperska i projektowa z zakresu projektów hydroenergetycznych. Od 2010 roku spółka świadczy usługi projektowe dla klientów zewnętrznych w zakresie budownictwa wodnego i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, architektury, odnawialnych źródeł energii .

Firma nieustannie poszerza zakres oferowanych usług, rozbudowując zespół współpracowników wyspecjalizowanych w budownictwie wodnym, ziemnym, hydroenergetycznym. Odpowiednie kwalifikacje pozwalają na realizację projektów z uwzględnieniem aktualnych wymagań środowiskowych.

     

Prowadzimy usługi związane z przygotowaniem projektów budowy elektrowni wodnych oraz doprowadzeniem do ich realizacji. Zajmujemy się prowadzeniem projektów  na każdym etapie zaawansowania dokumentacji i decyzji administracyjnych. Realizujemy projekty elektrowni wodnych od stworzenia koncepcji wstępnej aż do montażu finansowego i budowy inwestycji. Projektujemy także elektrownie fotowoltaiczne, również w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Jako biuro projektowe, oferujemy wyspecjalizowane usługi inżynierskie we wszystkich obszarach projektowania w budownictwie wodnym, melioracyjnym, hydrotechnicznym i nadzoru budowlanego.  Projektanci zatrudnieni w naszej firmie mogą kompleksowo realizować wszystkie etapy projektowanie, począwszy od przygotowania wielowariantowych koncepcji i uzgodnienia wariantu optymalnego poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno prawnego, decyzji lokalizacyjnej i dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonujemy również projekty wykonawcze i nadzory autorskie. W zależności od indywidualnych ustaleń z naszymi klientami prowadzimy w ich imieniu wszystkie procedury administracyjne lub wspomagamy ich merytorycznie na etapie ich uzyskiwania przez inwestora.    

 

Zajmujemy się wykonywaniem audytów przeciwpowodziowych i projektowaniem mobilnych systemów zabezpieczenia terenu oraz budowli i budynków. W tym zakresie oferujemy dobrane do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązania techniczne. Dysponujemy oprogramowaniem do analizy skali zagrożenia powodziowego.

 

Świadczymy również usługi doradcze, wykonujemy ekspertyzy stanu technicznego obiektów budownictwa wodnego, badania betonów, badania stanu technicznego i sprawności turbin wodnych. Nasze usługi obejmują również  analizy ekonomiczne i studia wykonalności inwestycji.

 

W zakresie środowiskowym przygotowujemy Karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty oddziaływania na środowisko.

 

Wykonujemy również specjalistyczne usługi geodezyjne związane z budownictwem wodnym i melioracyjnym. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do realizacji usług geodezyjnych na terenach pokrytych wodami.

   

Rozwój naszej firmy w kierunku innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań projektowych wymaga zastosowania nowoczesnego oprogramowania oraz nieustanego szkolenia personelu. Dzięki temu potrafimy profesjonalnie i terminowo wykonywać zlecone nam usługi projektowe i doradcze.

 

W przypadku dużych projektów współdziałamy  z sprawdzonymi firmami geodezyjnymi i geologicznymi na terenie całego kraju, zapewniając kompleksową obsługę realizowanych przez nas projektów. Współpracujemy również z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie oraz w Poznaniu. Możemy również realizować kontrakty w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, współpracując z firmami wykonawczymi.

 

Wykonaliśmy usługi dla między innymi następujących podmiotów:

 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
 • Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrołęce
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • Kujawski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Włocławku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
 • ENERGA Wytwarzanie S.A.
 • TAURON Ciepło S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w Wrocławiu
 • Urząd Miasta Włocławek
 • Urząd Miasta Czechowice Dziedzice
 • Urząd Gminy Cewice
 • Urząd Gminy Pszczółki
 • Urząd Gminy Krynica Morska
 • Urząd Gminy Krobia
 • Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • Firmy i osoby prywatne

Zrealizowaliśmy  do chwili obecnej ponad 100 dokumentacji projektowych.

Zapraszamy do współpracy inwestorów prywatnych, biura projektowe, firmy wykonawcze, jednostki samorządowe.

Kontakt

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7

adres do korespondencji:
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 8

tel./fax.: 61 855 10 12
email:biuro@ewzeneris.pl