Ochrona przeciwpowodziowa

Zmieniające się warunki atmosferyczne, cechujące się wzrostową tendencją opadów nad Europą północną i środkową, stawiają nas w obliczu wyzwania, jakim jest odpowiednie zabezpieczenie naszego mienia przed nadciągającym kataklizmem. Letnie nawałnice, gwałtowne topienia wiosennego śniegu czy też piętrzenia lodowe to już nieodzowny element naszej przyrody. Straty spowodowane przez powodzie i podtopienia z 1997 i 2010 roku, które wystąpiły w dorzeczu Wisły i Odry osiągnęły niespotykany dotąd wymiar, a koszty ich usuwania sięgnęły 40 mld zł. Wliczając w to również ogromne straty gospodarcze, jak i również indywidualne dramaty mieszkańców terenów zalewowych, tworzy się ogromna suma sytuująca Polskę na czele krajów, które poniosły największe straty związane z wezbraniem wód. Jak zatem bronić się przed żywiołem i jak nie doprowadzić do powtórzenia takiej tragedii jak chociażby powódź z 2010 roku,  gdy intensywne majowe i czerwcowe opady spowodowały uformowanie się dwóch katastrofalnych fal powodziowych na Odrze i Wiśle oraz ich dopływach.

            Państwa Europy zachodniej i środkowej, będące w tak bliskim w stosunku do nas położeniu geograficznym, od lat radzą sobie z problemem wzbierających wód. System mobilnych zapór, który stosuje się między innymi w Niemczech, Austrii, Czechach, Holandii czy Belgii, zapewnia  stuprocentową ochronę przed powodziami. To, co w zachodniej części naszego kontynentu stało się już normą, zostaje powoli wprowadzane również na polski grunt.

Najważniejsze, by do zagrożenia powodziowego podchodzić w indywidualny sposób. Każdy obszar posiada swoiste cechy, takie jak mikroklimat, rzeźba terenu – które przeanalizowane przez zespół specjalistów, z użyciem najnowszych technologii, pozwalają na realną ocenę zagrożenia, jakie ze sobą niesie wzbierająca rzeka lub wody opadowe i dostosowanie do niego odpowiednich typów zabezpieczeń. Używane w tym systemie zapory wykonane są z wysokiej jakości aluminiowych paneli, które mocuje się do stacjonarnych, zakotwiczonych w gruncie elementów konstrukcji. Jej bezapelacyjną zaletą jest mobilność, a zatem możliwość montażu w momencie zagrożenia oraz demontażu, po jego ustąpieniu. Uszczelnienia pojedynczych segmentów zapory gwarantują jej stuprocentową szczelność. Sposób ponownego zainstalowania Mobilnych Systemów Przeciwpowodziowych jest maksymalnie uproszczony do tego stopnia, że każdy indywidualny posiadacz produktu, może tego dokonać we własnym zakresie. W przypadku zastosowania zabezpieczeń linowych na dłuższych odcinkach w zurbanizowanych terenie, za montaż systemu będą odpowiedzialne służby ratunkowe  w ramach działań przeciwpowodziowych. Tego typu rozwiązania mają na celu służyć przede wszystkim tym, którym powodzie zagrażają notorycznie. Najnowsza technologia połączona z wysokiej jakości elementami gwarantuje pełną ochronę przeciwpowodziową na długie lata, a jednorazowa inwestycja jest w stanie trwale zabezpieczyć nasz dobytek. System można stosować zarówno do zabezpieczenia dłuższych odcinków terenu, jak również do indywidualnej ochrony budynków użyteczności publicznej, biurowców i domów mieszkalnych. W zakresie ochrony przed zalaniami budynków oferujemy również wiele rozwiązań zabezpieczających podziemne garaże, piwnice, mieszkania, biura i sklepy. Są to zabezpieczenia drzwi, otworów okiennych i wentylacyjnych, bram grażowych. Oferowane przez spółkę Mobilne Systemy Przeciwpowodziowe jak i również usługi animacji opadu, wsiąkania i spływu powierzchniowego wody na wybranym obszarze, połączone z symulacją podtopień w modelowaniu hydrologicznym i hydraulicznym uwzględniające rozlewy wody z rzeki, zapewniają kompleksową ochronę przeciwpowodziową, a jednorazowa inwestycja jest gwarantem spokoju na długie lata.