Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o.
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7

adres do korespondencji:
61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 8

tel./fax.: 61 855 10 12
tel.: 61 610 79 70
email: biuro@ewzeneris.pl

 

Zarząd Spółki :
Mariusz Kostrzewa - Prezes Zarządu
mariusz.kostrzewa@ewzeneris.pl

 

Kontakt w sprawie pracy:

praca@ewzeneris.pl