Małe Elektrownie Wodne

Turbiny Archimedesa

Energetyka wodna w Polsce stoi przed nową szansą rozwojową, wykorzystaniem istniejących piętrzeń z zastosowaniem nowych ekologicznych rozwiązań technologicznych. Dotyczy to zarówno procesu projektowania, gdzie istnieje obecnie możliwość wykonywania badań modelowych w celu zaprojektowania przepławek w optymalny sposób dostosowanych do środowiska ichtiofauny w określonej lokalizacji, jak również na etapie eksploatacji dzięki stosowaniu turbin wolnoobrotowych i jazów powłokowych. Na podstawie wykonanego przez nasz projektu wybudowano pierwszą elektrownię wodną przy istniejącym piętrzeniu wyposażoną w turbinę ślimakową firmy GESS. Mając na uwadze duże trudności z uzgadnianiem lokalizacji MEW z środowiskiem ekologów i wędkarzy, wolnoobrotowe turbiny, które jak wynika z badań, pozwalają nawet na swobodny przepływ ryb, a ponadto pracują z wysoką sprawnością energetyczną na niskich spadach, stwarzają nowe możliwości rozwojowe dla budowy małych elektrowni wodnych. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się dalszej poprawy jakości powietrza oraz wody, ograniczając emisję CO2 i natleniając wodę, bez istotnej ingerencji w środowisko wodne, tym bardziej, iż większości przypadków do zamontowania tego rodzaju turbin wystarczająca jest istniejąca infrastruktura hydrotechniczna.

 

Zalety technologii śrubowej to:

 • Niższy koszt inwestycji w porównaniu z innymi technologiami na niskich piętrzeniach
 • Możliwość wykorzystania spadu już od 1m
 • Przełyk instalowany od 0,1 m3 /s do 10m3/s
 • Wysoka sprawność turbiny w prawie całym zakresie przepływów
 • Proekologiczna turbina - wolne obroty turbiny nie powodują szkód dla ryb
 • Układ nie wymaga kraty gęstej i czyszczarki do niej – wszystko swobodnie spływa turbiną
 • Długa żywotność
 • Prosta konstrukcja
 • Niskie koszta eksploatacyjne - brak wymagań stałej obsługi
 • Niskie koszta serwisowe
 • Długa żywotność
 • Moc od 1 kW

 

Przedstawiony poniżej wykres prezentuje porównanie turbiny ślimakowej z turbiną Kaplana i Francisa.

 

 


Jedna turbina może pracować w następującym zakresie:
Przełyk: 0,1 - 10 m3/s
Spad: 1 - 8 m
Nachylenie: 22 - 36°
Moc: 1 - 500 kW