Badania turbin

Zrealizowaliśmy dla naszych klientów  następujące usługi związane

z badaniem użytkowanych turbin na elektrowniach wodnych:

 

Badania sprawnościowe turbin

Ocena stanu technicznego turbin

Badania przepływu prędkości wody

Ekspertyzy techniczne

Analizy ekonomiczne na podstawie wykonanych wcześniej badań i ekspertyz