Dokumentacja projektowa

Zakres świadczonych usług w ramach kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej:

 • koncepcje programowo przestrzenne
 • operaty wodnoprawne
 • instrukcje gospodarowania wodą
 • projekty budowlane do pozwolenia na budowę
 • projekty wykonawcze
 • projekty remontów urządzeń wodnych
 • projekty remontów budowli wodnych
 • projekty budowy i remontów wałów przeciwpowodziowych
 • projekty refulacji
 • karty informacyjne przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • wykonywanie map do celów projektowych
 • wykonywanie przekrojów geodezyjnych
 • projekty przepławek
 • badania sprawnościowe turbin
 • badania przepływu wody
 • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i potencjału energetycznego obiektu hydrotechnicznego
 • badania wytrzymałościowe betonów
 • badania stanu technicznego turbin
 • analizy ekonomiczne
 • ekspertyzy budowlane
 • ekspertyzy energetyczne
 • dobór technologii zmniejszających oddziaływanie na środowiska
 • ofertowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych i wybór optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • kosztorysowanie
 • prowadzenie procedur administracyjnych
 • nadzory autorskie

 

 

Obszar działalności Spółki to :

 • projektowanie budownictwa wodnego
 • projektowanie w technologiach odnawialnych źródeł energii
 • projektowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • projektowanie ścieżek rowerowych i małej architektury
 • projektowanie w zakresie budownictwa
 • dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych
 • dostawa i montaż systemów ochrony przeciwpowodziowych
 • dokumentacja środowiskowa
 • dokumentacja projektowa / projekty budowlane i wykonawcze /
 • kosztorysy / analizy ekonomiczne
 • konsultacje społeczne
 • prowadzenie procedur administracyjnych w imieniu inwestora
 • nadzory autorskie
 • deweloper/projektant projektów energetyki wodnej
  • przygotowanie dokumentacji do etapu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
  • montaż finansowy planowanego przedsięwzięcia
  • doradztwo w zakresie inwestycji i zarządzania Małymi Elektrowniami Wodnymi 
 • przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budownictwem wodnym
 • prowadzenie procedur administracyjnych w zakresie prawa środowiskowego
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • ekspertyzy budowlane
 • ekspertyzy energetyczne
 • dobór optymalnej technologii/producenta turbin wodnych
 • analizy ekonomiczne
 • nadzory autorskie