Dokumentacja środowiskowa

Wykonujemy następujące prace środowiskowe:

 

Inwentaryzacje przyrodnicze terenu

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Raporty oddziaływania na środowisko

Wnioski do decyzji środowiskowej

Inwentaryzację drzew

Renaturyzację przyrodniczą

Procedury środowiskowe, w tym związane z przepisami szczególnymi z prawa wodnego