Nadzór autorski


 

Zajmujemy się wykonywaniem nadzoru autorskiego związanego z projektami budowlanymi na terenie całego kraju. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno - budowlanego, którego jest autorem, jest ściśle związane z rolą twórcy dokumentacji projektowej.  Zgodnie z prawem budowlanym do podstawowych obowiązków projektanta, a jednocześnie jego uprawnień należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych.