Rewitalizacja przyrodnicza

Celem rewitalizacji przyrodniczej terenów zurbanizowanych jest poprawa ekologicznych warunków życia mieszkańców oraz polepszenie warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Jednym z elementów takich projektów jest zmniejszenie obciążenia antropogenicznego na mieszkańców i świat przyrody ożywionej. Wykonując projekty rewitalizacji przyrodniczej mamy na celu ograniczenie barier migracyjnych dla zwierząt i ryb, jednocześnie optymalizując dostęp mieszkańców do zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego. Wykonujemy projekty, w których planujemy przywrócenie bioróżnorodności na terenie objętym dokumentacją przyrodniczą.