Regulacja rzek

Regulacja cieków wodnych ma na celu ochronę przyległych terenów przed ich zalaniem. Projektujemy zgodnie z zasadami proekologicznymi, stosując wszędzie tam, gdzie to jest możliwe naturalne materiały. Projekty regulacji mają na celu trwałą poprawę warunków hydraulicznych przepływu wody, ponieważ woda może odpływać szybciej, bez przeszkód i nie czyniąc zniszczeń. Często regulacje cieków wykonywane są na terenach zdegradowanych przez człowieka, nasze projekty przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.